Ke každému nákupu vzorek zdarma Doručení do salonů zdarma
Domů Reklamace

Reklamace a vrácení zboží


Stalo se Vám, že jste se netrefili při výběru zboží, nebo Vám produkt přišel poškozený při přepravě? Nezoufejte a projděte s námi reklamaci jednoduše a krok po kroku.

Je-li zboží poškozeno, není nutné nám ho zasílat zpět. Stačí ho jen do 5 pracovních dnů od dodání zboží vyfotit a fotku nám zaslat na emailovou adresu info@monroo.eu. Nezapomeňte uvést číslo objednávky. Po uplynutí této lhůty už nebude možné poškozené zboží z přepravy reklamovat.

Je-li zboží v pořádku, ale netrefili jste se s dárkem nebo omylem vybrali jiný produkt, vyplňte reklamační formulář zde. Případně více info níže.

Po prověření reklamace vám bude na emailovou adresu zaslán vygenerovaný štítek pro odeslání zásilky. Zboží zabalte a zdarma odešlete z nejbližšího parcel shopu společnosti GLS.

Zboží je také možné vrátit na jednom z našich partnerských salonů zde. Pokud si vyberete tuto možnost, je nutné informaci a vybranou pobočku uvést ve formuláři.

Peníze za vrácené zboží Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace.

Pokud máte nějaké další otázky ohledně reklamace a vrácení zboží, prosím kontaktujte nás na tel.: +420 606 907 814 nebo na emailové adrese info@monnroo.eu


Vrácení nepoužitého zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a třiceti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží třicetidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží zašlete/ na adresu Monroo Beauty s.r.o. Raska 952, 696 15 Čejkovice zdarma za pomoci štítku, který získáte vyplněním reklamačního formuláře. Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu. Náklady na vrácení zboží nese prodávající.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.