Ke každému nákupu vzorek zdarma Doručení do salonů zdarma
Domů Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů, zpracování osobních údajů


Ochrana Vašeho soukromí je naší prioritou a při zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou. Zpracování Vašich osobních údajů realizujeme (1) s Vaším souhlasem nebo (2) jestliže je to nezbytné ke splnění našich smluvních nebo zákonných povinností, zajištění chodu našich stránek, e-shopu a naší společnosti, nebo k naplnění jiných našich oprávněných zájmů specifikovaných níže. Pokud máte zájem dozvědět se o způsobu zpracování osobních údajů více, přečtěte si následující kapitoly:

 1. 1. Zpracovávané osobní údaje 
 2. 2. Cookies
 3. 3. Koupě zboží
 4. 4. Registrace
 5. 5. Newsletter
 6. 6. Online kontaktování
 7. 7. Soutěže
 8. 8. Příjemci osobních údajů
 9. 9. Práva spojená se zpracováním osobních údajů
 10. 10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 11. 11. Kontaktujte nás


1. Zpracovávané osobní údaje

Při provozování těchto stránek, které fungují zároveň jako náš e-shop, zpracováváme data návštěvníků, a to prostřednictvím souborů cookies. Pokud se rozhodnete u nás nakoupit, zpracujeme Vaše kontaktní a doručovací údaje výhradně pro účely realizace Vaší objednávky. V případě registrace na našich stránkách zpracováváme Vámi poskytnuté údaje a údaje o historii Vašich nákupů. Dále zpracováváme údaje návštěvníků stránek, kteří se přihlásili k odběru našeho newsletteru, a údaje návštěvníků, kteří využili možnosti nás kontaktovat online.


2. Cookies a další podobné technologie

Na našich stránkách používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení, a obdobné technologie za účelem provozování stránek, jejich personalizace a shromažďování dat, která se mohou týkat Vašeho zařízení, Vašich preferencí nebo způsobu prohlížení našich stránek. Vzhledem k tomu, že si vážíme Vašeho soukromí, Vás před jejich uložením žádáme o udělení Vašeho souhlasu. Tuto možnost Vám však nemůžeme nabídnout v případě tzv. nezbytných cookies, které pro fungování stránek nutně potřebujeme. Nastavení cookies můžete provést zde. Více o jejich fungování se můžete dočíst níže.

2.1. Nezbytné cookies

Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné informace o udělení Vašeho souhlasu k ukládání dalších forem cookies. Dále díky nim víme, zda jste přihlášeni na našich stránkách, jakou jste zvolili jazykovou mutaci apod. Takové zpracování je nezbytné pro fungování základních funkcí našich stránek a dochází k němu na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zajištění funkčnosti našich stránek. Zpracování Vašich osobních údajů v této formě můžete ale i přesto předejít, a to opuštěním našich stránek nebo upravením nastavení svého prohlížeče, který Vám umožňuje změnit nastavení cookies souborů. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookies, aby Vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně omezena a nebude možné Vám nabídnout personalizované funkce.

2.2. Analytické cookies

Sbírají informace o prohlížení našich stránek a následně, v jejich anonymizované podobě s nemožností Vás zpětně jakýmkoliv způsobem identifikovat, nám pomáhají k optimalizaci stránek. Údaje však sbíráme, jen pokud jste nám k tomu při Vaší první návštěvě udělil(la) souhlas, který můžete kdykoliv odvolat.

2.3. Funkční a personalizované cookies

Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Funkční soubory cookie umožňují např. funkci nákupních košíků e-shopů či sledování návštěvnosti webu. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.

2.4. Reklamní cookies

Sbírají informace o tom, které naše produkty Vás zaujmou. Mohou být ukládány našimi reklamními partnery a díky nim Vám následně může být zobrazována cílená reklama i na dalších internetových stránkách. Rovněž tyto údaje však sbíráme jen, pokud nám k tomu při první návštěvě našich stránek udělíte souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud nám svůj souhlas nedáte, nic se samozřejmě neděje, bohužel, méně reklamy se Vám zobrazovat nebude, jen se nejspíše nebude týkat produktů, o které byste mohli mít skutečně zájem.


3. Koupě zboží

Pokud u nás nakoupíte jakékoliv zboží, zpracujeme Vámi poskytnuté identifikační, kontaktní, platební a doručovací údaje za účelem rychlého a bezproblémového vyřízení Vaší objednávky. Bez těchto údajů se při vyřizování objednávky neobejdeme, jejich poskytnutí je tak naším smluvním požadavkem. Vaše osobní údaje však nebudeme využívat pro žádné jiné účely a předáme je pouze Vámi vybranému přepravci za účelem doručení objednaného zboží. Vaše údaje si uchováme na základě našich oprávněných zájmů po dobu 3 let od Vaší objednávky pro případ reklamace zboží, nebo vznesení jiných právních nároků. Pokud se rozhodnete zboží, ať už z jakéhokoliv důvodu, reklamovat, může dojít k předání některých Vašich osobních údajů dodavateli reklamovaného produktu, který bude reklamaci vyřizovat. Máme oprávněný zájem na tom, abychom Vám nakupování u nás co nejvíce zpříjemnili, proto Vám uložíme obsah nákupního košíku, abyste se k němu mohli kdykoliv v budoucnu vrátit.


4. Registrace

Jestliže jste využili možnosti se na našich stránkách registrovat, uložíme si Vámi poskytnuté osobní údaje, abychom Vám mohli tuto službu poskytnout a nakupování Vám usnadnili. Stejně tak uložíme historii Vašich nákupů a rezervací, abyste měli přehled o stavu Vašich objednávek a uskutečněných transakcích. Pokud nám při registraci neřeknete, že si to nepřejte, budeme Vám na základě našich oprávněných zájmů na zlepšování poskytovaných služeb zasílat na Vaši emailovou adresu novinky, nabídky a slevové akce související s výrobky obdobnými těm, které jste si u nás v minulosti koupili. V každé takové zprávě však budete mít možnost se z odběru novinek odhlásit.


5. Newsletter

Máte možnost se přihlásit k odběru našich novinek, a to prostřednictvím formuláře na našich stránkách. Pokud této možnosti využijete, budeme na základě Vašeho souhlasu zasílat na uvedenou emailovou adresu informace o slevových akcích, produktech a nabídkách a následně vyhodnocovat, zda Vás naše nabídka zaujala, či nikoliv, a to například podle toho, zda navštívíte některý z odkazů na zboží, které Vám doporučíme. Váš souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odvolat za pomocí odkazu k odhlášení, který bude v každém emailu, který od nás dostanete.


6. Online kontaktování

Kontaktujete-li nás online přes formulář na našich stránkách, zpracujeme Vámi uvedené kontaktní údaje výhradně pro účely vyřízení Vašeho dotazu a po přiměřené době a dle charakteru Vašeho dotazu veškeré získané informace smažeme.


7. Soutěže

V průběhu roku pořádáme celou řadu soutěží, nejčastěji prostřednictvím našich účtů na sociálních sítích. Pokud se některé z těchto soutěží zúčastníte, zpracujeme Vámi poskytnuté údaje jen pro účely realizace dané soutěže, tedy zejména při slosování, kontaktování výherců, předání cen a zveřejnění výsledků. Pokud není v našich silách zajistit realizaci některé výhry (např. zájezd) předáváme údaje o výhercích třetím osobám.


8. Příjemci osobních údajů

Vaše data zpracováváme pouze na území ČR a Slovenska. V žádném případě je neprodáváme třetím osobám, ani je nepředáváme nikomu dalšímu, pokud to není nezbytně nutné. Někdy však potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami. V takových případech pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje naši partneři, přísně vázaní smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které si pečlivě vybíráme a průběžně je prověřujeme.


9. Práva spojená se zpracováním osobních údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

S ohledem na to, že nejsme veřejným subjektem, nezpracováváme zvláštní kategorie údajů a naše hlavní činnost nespočívá v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů, nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. To však samozřejmě neznamená, že bychom ochranu Vašich osobních údajů brali méně vážně.


11. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky týkající se zpracování osobních údajů, nebo chcete realizovat jakékoliv z vašich výše uvedených práv, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím některého z uvedených kontaktů:

Správce údajů:
Monroo Beauty s.r.o.
Malý Újezd 991
696 15 Čejkovice
Česká republika
IČ: 14141485

WWW: www.monroo.eu
E-mail: info@monroo.eu
Telefon: +420 606 907 814


12. Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci registrace na e-shopu zpracováváme jméno, příjmení, korespondenční i e-mailovou adresu, telefonní číslo zákazníků a v případě zákazníků OSVČ i fakturační údaje, u kterých evidujeme alespoň jeden nákup s registrací. Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci rezervace zboží na prodejně, online nákupu bez registrace, objednání na líčení a poradenství nebo kontakt s naším zákaznickým centrem, zpracováváme pouze pro tyto účely na základě oprávněného zájmu pro poskytnutí služby nebo jednání o uzavření kupní smlouvy. Osobní údaje poskytnuté při reklamaci zpracováváme v souladu se zákonem.


Proč po Vás nechceme souhlas se zpracováním?

Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou od našich prokazatelných zákazníků a využíváme je pouze pro účely přímého marketingu, zpracováváme je na základě oprávněného zájmu, jak je uvedeno v Článku 6 a Důvodu 47 GDPR. Nemusíme Vás tedy obtěžovat se získáním souhlasu, se kterým se setkáváte jinde.


K čemu osobní údaje registrovaných členů využíváme?

 • zasílání tištěného magazínu na Vaši adresu
 • zasílaní e-mailového newsletteru, v průměru jedenkrát týdně, newsletter můžete kdykoliv odhlásit odkazem v patičce e-mailu
 • zasílaní tištěných nebo e-mailových pozvánek na akce týkajících se značek, které nakupujete
 • telefonické nebo sms pozvání na akce


Kdo má k osobním údajům přístup a komu je předáváme?

S osobními údaji zákazníků e-shopu pracuje tým e-shopu, tým marketingového oddělení. Pro poskytnutí služeb, které nejsme schopni realizovat sami, předáváme nezbytné osobní údaje naším prověřeným partnerům (zpracovatelům):

 • správce webových stránek
 • hosting webových stránek
 • přepravní a kurýrní služby
 • účetní služby


Své dotazy nebo námitky proti zpracování prosím směřujte na e-mail: info@monroo.eu

Správce údajů:

Monroo Beauty s.r.o.
Malý Újezd 991
696 15 Čejkovice
Česká republika
IČ: 14141485

WWW: www.monroo.eu
E-mail: info@monroo.eu
Telefon: +420 606 907 814